మాతృభాష

Apparao Sunkara

This page uses Unicode. If your computer does not display Telugu script, please read and enjoy the pdf version. If you would like to set your computer up to display Telugu Unicode, please see help hereకమనీయం - తేనెలొలుకు తేటతెలుగు భాష
రమణీయం - మృదుమధుర మాతృభాష పద లాలిత్యం
ఆదర్శనీయం - తెలుగువారి సంస్కృతీ సాంప్రదాయ ఔన్నత్యం
ఆదరణీయం - ఆంధ్రుల ఆచారవ్యవహారశైలి
శ్రవణీయం - తెలుగు భాషాసాహిత్య సౌందర్యలహరి

తెలుగు భాషాభివృధికి నిరంతర కృషి సాగించాలి
మాతృభాషను - కన్నతల్లిని మరువకూడదనిగ్రహించాలి
మాతృభాష తెలుగువారి శ్వాసయని గుర్తించాలి
సంఘంలో ప్రతి మనిషి సమైక్యంగా జీవించాలి
భగవంతుడు ప్రతి వ్యక్తికి సమభావనాశక్తిని ప్రసాదించాలి