Anubhuuti

Atri

This page uses Unicode. If your computer does not display Telugu script, please read and enjoy the pdf version. If you would like to set your computer up to display Telugu Unicode, please see help here
విశాల జగతిలో, నిశీధి వేళలొ
శ్మసాన శూన్యంలో, ఏకాంత మౌనంలో
విరహాల ఎడారిలో, వడగాలి నిట్టూర్పులో
నిరాశ వీధుల్లో, స్మృతుల శిధిలాలో
యవ్వన జల్లులో, సున్నిత ప్రాయంలో
రంగుల ఊహల్లో, మృదు మధుర భావాలలో
అందాల కళశపు నడుములో, కదలాడే నాభి మోహంలో
తీరని కోర్కెల జాలంలో,తెలిసీ తెలియని బాధలలో
|విశాల|

సంపెంగి సమీరలతో, విరజాజి కౌగిలిలా
శారద సదృస్టిలా, సిరిలచ్చి ధన వృస్టిలా
కలిసేవు కలలలో, తుడిచేవు కన్నీళ్ళనీ
మధురాల ముద్దులతో,కురిసేవు జలపాతంలా
ఎర్రని గులాబి రంగులా, నను వీడని నీడలా
ఎదలోని సవ్వడి జోలలా,ప్రియురాలి అందెల ఘల్లులా
వాడని బొగడ పూలా,విడలేని మొగలి మత్తులా
యుగాల బంధంలా,శాశ్విత శిల్పంలా
కలిసేము మధుమాసంలో,విరిసేము రాగాల తోటలో
|విశాల|

'అత్రీ