తెలుగంటే

రచన: భార్గవీ రావు

This page uses Unicode. If your computer does not display Telugu script, please read and enjoy the pdf version. If you would like to set your computer up to display Telugu Unicode, please see help here


తెలుగంటే - భాషే కాదు .. గుండెచప్పుళ్ళు
  అమ్మమాట, మమతల ఊట
కళ్ళు చెమ్మగిల్లే జోలపాట
ఆర్ద్రంగా అరచేత పూచిన గోరింట
 
తెలుగు సాహిత్యం .. అక్షరాలు కావు .. చరిత్రకు నిలువుటద్దాలు
  రెల్లుపూలమీద వెన్నెల జల్లు
కృష్ణశాస్త్రి కవితల హరివిల్లు
బాపూ రమణీయతల విరిజల్లు
 
తెలుగు సంస్కృతి - మాటలుకావు .. జాతిచిరునామాలు
  చీర కుచ్చిళ్ళు పారాడే పారాణిపాదాలు
చిరుమువ్వల సవ్వడుల జానపదాలు
జావళీలలో నర్తించే శృంగార భావాలు
 
తెలుగు రంగులు - హంగులుకావు .. మనసు మతాబాలు
  దిగంతాల వెలిగే కుంకుమ ఎరుపులు
నెమలి కంఠం రంగు కలనేతలు
బంతీ చేమంతుల పసుపు చందనాలు
 
తెలుగు భోజనం - వంటలుకావు .. కడుపున చల్లలు
  వల్పంతాకూరి వండిన గుత్తివంకాయలు
నోరూరించే ఘుమఘుమలు
బూరెలు గారెల వివాహభోజనంబులు