Creative works from Telusuna Members

స్వార్ధ చిత్తములకు సంతృప్తి యుండునా?

రమాకాంతరావు చాకలకొండ

స్వార్ధ చిత్తములకు సంతృప్తి యుండునా?
అర్ధ కాముకులకు పరమార్ధ మందునా? || స్వార్ధ||

1. తోటి వారిని దోచి తన భాగ్యము పెంచు
కోటి దరిద్రులకు సంతోష ముండునా,
మేటి ఆశలు నిండి మరుగు ఆ హృదయముకు, ఏ
నాటికైనను ఆనంద ముండునా ? || స్వార్ధ||

2. పదవి గద్దెల కొరకు ప్రాకులాడు జీవి
ఎదుటి వారి కుతిక పిసుకక యుండునా?
అధికార పిచ్చతో ఆత్మ బంధువులనే
వధ చేయు గుండెకు శాంతము యుండునా ? || స్వార్ధ||

3. ఎదుటి వారి మేలు చూడలేని వ్యక్తి,
నుదిటి వ్రాత వంక - గీత కాకుండునా, హరి
పద సేవలో అనంద మెందెడి
ఎద లోని సౌఖ్యము వేరొకరి కుండునా? || స్వార్ధ||

రమాకాంతరావు చాకలకొండ
May 26 2007 Cincinnati OH USA


#maa telugu talliki mallepU daMDaa#

Back to list