Creative works from Telusuna Members

భువి లోని భాగ్యములు మా కెందుకు ?

రమాకాంతరావు చాకలకొండ

పల్లవి.. భువి లోని భాగ్యములు మా కెందుకు ?
దివి లోని సౌఖ్యములు యింకెందుకు ? || భువి లోని||

అనుపల్లవి. రవి కోటి మండల రంజిల్లు దీప్తుల
హరి పదములే దొరక మా సేవకు.! || భువి లోని||

1. నవ దివ్య స్ఫూర్తులు నదుల వలె ఉప్పొంగ,
భావ జలధిగ మారి వాహినులు కాగ,
కవి హృదయము మాలో కోకిలై పాడగ
అవిరళ సంపదలు అసలెందుకు ? || భువి లోని||

2. చవి చూడగ ఎద హరి దివ్య నామము,
భువి లోని తేనియలు ఊసెందుకు,
రవి శశి నయనుని రంజిల్లు తేజము
భువి లోన దరి నుండు దివిటెందుకు? || భువి లోని||

3. నవ దివ్య రూపముగ రావణారి ఎదుట,
భువి కాంత రమణుడు అండగ నుండగ
అవగుణములు హరమై, అమృతత్వము పెరుగ
జీవకోటికి వేరు వెలుగెందుకు? || భువి లోని||

4. నావగ భవసింధు దాటించు వాడు ఆ,
ఈవికాడు హరి వేంకటేసుడే ఉండ, ప్రక్క
త్రోవలు బట్టి ఇక్కట్లలో మునగి
నవ్వగ నల్గురు నొప్పెందుకు? || భువి లోని||

రమాకాంతరావు చాకలకొండ
May 27, 2007 Cincinnati OH USA


#maa telugu talliki mallepU daMDaa#

Back to list